Mesleki Eğitimci

Sektörel Belgelendirme Çözümleri

inşaat Sektörü

gallery/inş sekt3

MEtal sektörü

gallery/metal sektörü
gallery/maden sektörü
gallery/kimya sektürü1

maden sektörü

MEB ONAYLI

- Düz/Vasıfsız işçiler ve Depo işçileri için Elle Taşıma belgesi

- Kaldırma operasyonları için İşaretçi Sapancı belgesi

- Beton Kırım/Kesim işleri için Beton-Betonarme İşleri belgesi

- Şenör ve Topoğraflar için Topoğrafya Hizmetleri belgesi

- Beton pompası operatörleri için Operatörlük belgesi

- Yüksekte Çalışanların Eğitimi

MEB ONAYLI

- Çelik montajı yapan işçiler için Çelik Yapılandırmacı belgesi

- Taşlama vb. yapan işçiler için Yüzey Temizleme belgesi

- Doğrama işleri yapan işçiler için Metal Doğramacı belgesi

- Metal yüzey kaplama işleri yapan işçiler için Metal Yüzey Kaplama belgesi

- Kalıp işleri yapan işçiler için Endüstriyel Kalıpçı belgesi

MEB ONAYLI

Çok tehlikeli sınıfta yer alan Maden Sektöründe ihtiyaç duyulan tüm mesleki eğitimler...

MEB ONAYLI

- Gıda dağıtım ve servis işlerinde çalışan işçiler için İş Hijyeni Belgesi

- Makina montaj işlerinde çalışan işçiler için Montaj belgesi

- Ulaştırma sektörü çalışanları için Lojistik Elemanı belgesi

- Kimya, otomotiv, makina, matbaa, gıda, emlak vb. sektörlerde ihtiyaç duyulan tüm mesleki eğitimler...

Yasal Dayanaklar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. maddesine göre "TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN" yaptıkları işle ilgili Mesleki Eğitim almaları gerekmektedir.

 

diğer sektörler